Logo Minder Mensen OVER ONSMEER INFO DE OPLOSSING DE KEUZEDE UITDAGING
Naar bovenPDF

DE UITDAGING

De Keuze
  Wat willen we?
De ecologische uitdaging
De sociale uitdaging
Wat gaan we doen?

UitdagingWat willen we?

Het streven van elke mens kan men terugbrengen naar het streven naar welvaart - naar het ‘genoeg hebben’ - zodat hij of zij een volwaardig en een gelukkig leven kan leiden. We willen er ook voor zorgen dat onze welvaart gewaarborgd wordt voor de toekomst: die welvaart moet er niet enkel zijn voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vandaag moeten we vaststellen dat het systeem dat die welvaart zou moeten produceren niet duurzaam is en uiteindelijk ook onvoldoende is om iedereen die welvaart te geven.

Het tot stand brengen van een systeem dat op een duurzame manier voldoende welvaart kan creëren voor iedereen is niet eenvoudig. Enerzijds moeten we onder een bovengrens blijven (de ecologische draagcapaciteit van onze planeet) en anderzijds moeten we ook voldoen aan een ondergrens (iedereen voldoende welvaart kunnen geven). Als we willen slagen in ons streven moeten we ons binnen deze twee grenzen houden.

UitdagingDe ecologische uitdaging

De ecologische uitdaging bestaat er in om onder die bovengrens te blijven. Wetenschappers hebben 9 grenzen bepaald die we in rekening moeten houden indien we verder duurzaam gebruik willen maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde. Indien we die grenzen overschrijden, kunnen abrupte en zelfs onomkeerbare milieu-veranderingen optreden die het leven voor (veel) mensen, planten en dieren heel lastig tot zelfs onmogelijk zullen maken.

Enkele voorbeelden van deze grenzen (de ‘parameters’) zijn de CO2-concentratie in de atmosfeer, het aantal dier- en plantensoorten, verzuring van de oceanen en de chemische verontreiniging van de leefomgeving. Indien de waarden van de parameters blijven toenemen dan zullen we ooit de duurzame grenzen overschrijden. Hieronder enkele voorbeelden:

Indien we de huidige toestand analyseren moeten we vaststellen dat – ondanks de vele maatregelen – de parameters blijven toenemen. Het is een duidelijk teken dat de huidige inspanningen onvoldoende zijn om de milieuproblematiek aan te pakken. Hiervoor zijn twee oorzaken: de toenemende bevolking en de toenemende welvaart van de armere bevolking. Niet enkel het aantal verbruikers neemt toe maar ook het verbruik per individu is nog steeds aan het toenemen.

UitdagingDe sociale uitdaging

“Overbevolking is in vele landen een bedreiging voor de menselijke gezondheid geworden en een zwaar obstakel om vrede op deze planeet te organiseren.”
– Albert Einstein (1879 - 1955)

Om de ecologische uitdaging nog uitdagender te maken moeten we ook nog zorgen voor een goede levenskwaliteit voor al deze mensen. Deze ‘sociale uitdaging’ houdt in dat we elke mens moeten kunnen voorzien van de nodige voorzieningen en producten om een waardig leven te leiden. Concreet worden hiermee zaken bedoeld zoals voldoende eten en water, een onderdak, onderwijs, gezondheidszorg, vrede en sociale rechtvaardigheid. Deze uitdaging is niet min:

We moeten dus nog veel welvaart creëren om al deze mensen te voorzien met de nodige producten en diensten. Maar deze voorzieningen vormen slechts een basis: mensen willen meer dan enkel een onderdak en voldoende eten en water. Om iedereen de mogelijkheid te geven om zich volledig te ontplooien moeten we nog veel meer inspanningen doen. Om die doelstelling te bereiken moeten we rekening houden met de ecologische grenzen van onze planeet. Hoe meer we moeten produceren hoe meer we de aarde moeten belasten, hoe 'groen' de technologie ook is.

UitdagingWat gaan we doen?

De uitdaging waarvoor de mensheid staat is niet te onderschatten:

Hoe de mensheid deze uitdagingen gaat aanpakken is de grote vraag. Zal de ‘duurzame technologie’ het oplossen? Zullen de maatregelen die politici nemen voldoende zijn? Of misschien is de vraag of we de uitdaging al dan niet aankunnen overbodig en moeten we ons afvragen welke prijs we hiervoor willen betalen. Welke welvaart willen we elke mens gunnen? Is een klein appartementje voor iedereen voldoende? En hoeveel ruimte willen we overhouden aan natuur? Mogen de vele dier- en plantensoorten iets meer hebben als een plaats in de zoo?

Hoeveel ruimte we hiervoor allemaal hebben hangt af hoe we de uitdaging aanpakken. Het is duidelijk: we moeten een keuze maken.

Naar 'De keuze'
We willen deze website zo overzichtelijk en informatief mogelijk maken. Heb je vragen of opmerkingen bij bovenstaande tekst? Laat het ons weten met het contactformulier of via info@mindermensen.be.