Logo Minder Mensen MeerFAQDe krimp De oplossingen De gevolgenDe feiten
Naar boven
Uitdaging De oplossingen
Pixabay - www.pixabay.com

Naast verspilling en overconsumptie is het ook belangrijk dat we de bevolkingsgrootte beperken en dat bereik je het best door het geboortecijfer te doen dalen. Maar hoe kan je mensen overtuigen om te kiezen voor een kleiner gezin? Mensen bewustmaken over de globale gevolgen van hun kinderwens is al een goed begin maar in ontwikkelingslanden - waar de bevolkingsaangroei is - moet er ook werk gemaakt worden van gezinsplanning, onderwijs en vrouwenrechten. Denk aan de anderen, beperk uw kroost!

Zeg het voort en mensen bewust maken van hun eigen (reproductief) gedrag blijft belangrijk, waar ook ter wereld.

Uitdaging Bewustmaking

De enige manier om de bevolking op een menswaardige manier te doen dalen is door te kiezen voor kleinere gezinnen en om dat te realiseren moet je aan bewustmaking doen: mensen moeten beseffen dat hun persoonlijke keuze om kinderen te hebben grote gevolgen heeft op de natuur en andere mensen. Elk kind die er bij komt is een verdere beperking van de vrijheid van andere mensen en minder ruimte voor de natuur en andere soorten waarmee we de aarde moeten delen. Overheden van landen waar de fertiliteit al voldoende laag is moeten overtuigd worden om de andere landen te helpen om de fertiltieit naar beneden te krijgen. We kunnen enkel het voorbeeld geven als we zelf eerst aandacht besteden aan het probleem.
LEES MEER...

Kiezen voor een kleiner gezin heeft vele voordelen, zowel voor de ouders als voor de maatschappij en de planeet. In de beslissing moeten de ouders ook rekening houden met het welzijn van het kind.<br>(www.havingkids.org)

Uitdaging Gezinsplanning

Gezinsplanning is een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de volksgezondheid in de geschiedenis van de mensheid. Het geeft individuen en koppels de mogelijkheid om te kiezen wanneer en hoeveel kinderen ze hebben. Hierdoor maken ze betere keuzes en brengen ze de gezondheid van de vrouw in rekening. Gezinsplanning heeft enorm potentieel op dit moment omdat er wereldwijd naar schatting 225 miljoen vrouwen zijn die een zwangerschap willen vermijden, maar geen effectieve anticonceptiemethode gebruiken. En het werkt: in Iran is de fertiliteit gezakt van meer dan 5 tot 2.1 in minder dan 15 jaar dankzij universele gezinsplanning en onderwijs.
LEES MEER...

Vrouwen meer rechten geven is niet enkel ethisch noodzakelijk, maar ook noodzakelijk voor het overleven van de mensheid op aarde.<br>(www.populationspeakout.org)

Uitdaging Vrouwenrechten

Hoe goed een samenleving haar vrouwen behandelt, is een van de sterkste indicatoren van het succes en de gezondheid van die samenleving. Discriminatie van vrouwen en meisjes komt in vele vormen voor: gendergerelateerd geweld, economische discriminatie, ongelijkheden op het gebied van reproductieve gezondheid en schadelijke traditionele praktijken (zoals kindhuwelijken). Vrouwen en meisjes van alle leeftijden hebben het recht om waardig te leven, vrij van culturele onderdrukking. Gendergelijkheid is zeer belangrijk omdat het zowel goed is voor de vrouw zelf als voor het milieu. Geëmancipeerde vrouwen kiezen over het algemeen voor kleinere gezinnen en dragen bij aan de gezondheid van de gemeenschap waar ze leven.
LEES MEER...
Elk kind moet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan en zichzelf te ontwikkelen. Studies tonen aan dat er een verband is tussen onderwijs en fertiliteit (hoe hoger de opleiding, hoe kleiner het gezin).<br>(www.populationspeakout.org)

Uitdaging Onderwijs

Onderwijs is niet alleen een voor de hand liggend mensenrecht, maar het is ook een belangrijke demografische variabele die de groei van de wereldbevolking beïnvloedt. Er is een sterke correlatie tussen de daling van de vruchtbaarheid en onderwijs. Secundair onderwijs voor meisjes is vooral belangrijk omdat het jonge vrouwen toegang geeft tot informatie over anticonceptie en een gezonde levensstijl. Kinderen die naar school gaan hebben een beter vermogen om zorgvuldiger te plannen, van fouten te leren en risicovol gedrag te voorkomen. Volgens een studie zouden Afrikaanse vrouwen zonder opleiding gemiddeld 5,4 kinderen hebben terwijl diegene die hoger onderwijs hebben gehad slechts 2,2 kinderen hebben.
LEES MEER...
Ⓒ Google Earth/2014 Digital Globe - www.populationspeakout.org
“In tegenstelling tot plagen in de middeleeuwen of huidige ziektes die we nog niet voldoende kennen, is de moderne plaag die overbevolking is wel op te lossen met kennis en middelen die we al bezitten. We missen niet voldoende kennis over de oplossing, maar we missen een globaal begrip over de ernst van het probleem en educatie voor de miljarden die er het slachtoffer van zijn.”
– Martin Luther King (1929 - 1968)