Logo Minder Mensen OVER ONSMEER INFO DE OPLOSSING DE KEUZEDE UITDAGING
Naar bovenPDF

DE OPLOSSING

De Keuze
De ideale bevolkingsgrootte
Kleinere gezinnen
Bewustmaking
Duurzame ontwikkeling

UitdagingDe ideale bevolkingsgrootte

Als we niet (te veel) willen raken aan onze levenstijl en indien we willen dat iedereen een even comfortabel leven kan hebben dan moeten we streven naar een kleinere menselijke bevolking op onze planeet. Met hoeveel mensen we juist moeten zijn hangt af van hoe duurzaam we willen zijn en hoeveel welvaart we elk ter beschikking willen hebben. Deze grootte is moeilijk te bepalen maar als referentie gebruiken we twee maatstaven: de duurzame bevolking en de optimale bevolking.

Duurzame bevolking

De ecologische uitdaging kunnen we oplossen door te streven naar duurzame bevolkingsgroottes. Deze term verwijst naar een bevolkingsgrootte die in evenwicht is met haar omgeving: het verbruik en vervuiling van de mensen kan voorzien en verwerkt worden door de omgeving waar die mensen wonen. Deze bevolkingsgrootte varieert in functie van de plaats waar die bevolking zich bevindt: een vruchtbaar en een natuurrijk stuk land kan meer mensen ondersteunen dan een woestijn. De 'overshoot index' geeft u een beeld van deze grens per land.

Optimale bevolking

Als we op een menswaardige manier de ecologische en sociale uitdagingen willen oplossen moeten we streven naar 'optimale bevolkingen'. Deze maatstaf houdt rekening met een relatief hoge en gelijke voetafdruk voor iedereen. Hierdoor is de grens van de optimale bevolking nog lager dan de duurzame grens. Sommige schatten dat een wereldbevolking van maximum 2 miljard mensen een 'ideale' grootte is (vandaag zijn we met 7,6 miljard). Iedereen zou dan beschikken over alle nodige middelen om zijn potentieel volledig tot ontplooiing te brengen terwijl er voldoende ruimte is voor een sterke en diverse natuur.

UitdagingKleinere gezinnen

“Overbevolking is zo'n diepgaand probleem dat ieder van ons zich moet afvragen wat we eraan kunnen doen.”
- Dan Brown (1964)

Indien we naar een kleinere bevolking willen evolueren dan is hiervoor maar één menswaardige manier, namelijk het geboortecijfer beperken zodat het aantal geboorten kleiner blijft dan het aantal overlijdens. In de praktijk wil dit zeggen dat het fertiliteitscijfer (aantal kinderen per vrouw) onder het vervangingsaantal (twee) moet blijven: koppels zouden dus gemiddeld maximaal twee kinderen mogen hebben.

Maar deze maatregel moet vrijwillig gebeuren (dus niet zoals het bekende één kind politiek van China) en daarom het belang om mensen te sensibiliseren rond overbevolking: ze moeten zelf overtuigd geraken dat kiezen voor een kleiner gezin voordelig is voor iedereen (ook voor de natuur). Voor diegene die al overtuigd zijn is er maar één boodschap: je eigen gezin zo klein mogelijk houden en het onderwerp ter sprake brengen bij familie en vrienden.

UitdagingBewustmaking

“Het thema overbevolking moet, om te beginnen, gewoon simpelweg op de agenda komen.”
- Anne Provoost (1964)

Mensen die niet overtuigd zijn dat ze hun voortplantingsgedrag moeten aanpassen om hun eigen kinderen een betere toekomst te geven komen met verschillende argumenten. Om deze mensen bewust te maken is het belangrijk om deze argumenten te kunnen weerleggen. Hieronder de meest gebruikte argumenten.

UitdagingDuurzame ontwikkeling

“In tegenstelling tot plagen in de middeleeuwen of huidige ziektes die we nog niet voldoende kennen, is de moderne plaag die overbevolking is wel op te lossen met kennis en middelen die we al bezitten. We missen niet voldoende kennis over de oplossing, maar we missen een globaal begrip over de ernst van het probleem en educatie voor de miljarden die er het slachtoffer van zijn.”
– Martin Luther King (1929 - 1968)

Naast bewustzijn en sociale druk spelen er ook andere factoren een rol in het beslissingsproces van mensen om al dan niet kinderen te hebben. Dit is vooral zo in arme landen en om die reden moet er veel aandacht gaan naar de duurzame ontwikkeling van die landen, vooral naar onderwijs, gezinsplanning en armoedebestrijding.

Onderwijs en vrouwenrechten

Wanneer vrouwen goed onderwijs krijgen hebben ze meestal kleinere gezinnen. Bijvoorbeeld: Afrikaanse vrouwen zonder opleiding hebben gemiddeld 5,4 kinderen terwijl diegene die hoger onderwijs gedaan hebben gemiddeld slechts 2,2 kinderen hebben. Meer vrouwenrechten zorgen ook voor kleinere gezinnen. Vrouwen worden minder afhankelijk van de autoriteit van hun man of van hun omgeving en kiezen dan vrijwillig voor minder kinderen. Er is ook een sneeuwbal effect: wanneer ze kleinere gezinnen hebben kunnen ze ook hun economische situatie verbeteren en dus sneller uit de armoede geraken.

Toegang tot gezinsplanning

Elke man en vrouw moet kunnen kiezen hoeveel kinderen ze willen. Om die vrijheid te hebben zijn er naast rechten en onderwijs nog andere belangrijke factoren. Zo is ook gemakkelijke toegang tot voorbehoedsmiddelen belangrijk en moet de sociale druk op vrouwen om kinderen te hebben verminderen. In vele landen worden vrouwen nog steeds gedwongen om veel kinderen te hebben, ofwel door hun man ofwel door de traditionele waarden van hun gemeenschap.

Armoedebestrijding

Algemeen kan men stellen dat armoede de hoofdreden is waarom er veel kinderen zijn in arme landen. Wanneer er meer middelen beschikbaar zijn kan een maatschappij gemakkelijker goed onderwijs voorzien en voor een betere gezondheidszorg zorgen. Een betere gezondheidszorg leidt tot een lagere kindersterfte en paradoxaal genoeg leidt dit tot minder kinderen. Beter onderwijs en de zekerheid van een goede gezondheid geeft de mens ruimte om zich verder te ontwikkelen waardoor ze sneller voor een klein gezin kiezen.

Meer informatie
We willen deze website zo overzichtelijk en informatief mogelijk maken. Heb je vragen of opmerkingen bij bovenstaande tekst? Laat het ons weten met het contactformulier of via info@mindermensen.be.