Logo Minder Mensen MeerFAQDe krimp De oplossingen De gevolgenDe feiten
Naar boven
Uitdaging De krimp
Pixabay - www.pixabay.com

We hebben de keuze tussen een drukke wereld waar iedereen overleeft met het bestaansminimum of een wereld met minder mensen waar er voldoende ruimte en middelen zijn voor iedereen, natuur inbegrepen. Een kleinere en een krimpende bevolking heeft vele voordelen.

Hoe minder mensen hoe meer ruimte voor de andere soorten waarmee we deze planeet moeten delen.<br>(Pixabay/www.pexels.com)

Uitdaging Meer natuur

De meest voor de hand liggende gevolgen van een dalende bevolking is het vrijkomen van land: wanneer mensen overlijden worden ze niet allemaal vervangen waardoor de ruimte die ze innamen teruggegeven kan worden aan de natuur. Echte wildernis is iets vreemd voor de meeste mensen in ons land. Maar als we kiezen voor een kleinere bevolking dan is het terug mogelijk om echte wildernis te hebben. Dan worden organisaties zoals Greenpeace en Natuurpunt overbodig: de natuur heeft geen bescherming meer nodig aangezien ze sterk genoeg is en voldoende ruimte krijgt om haar 'ding' te doen: leefruimte, grondstoffen en inspiratie voorzien voor al het leven op aarde.
LEES MEER...

Menselijk geluk hangt af van vele verschillende factoren maar een ruime, rustige en een gezonde leefomgeving zijn heel belangrijk.<br>(Creation Hill/wwww.pexels.com)

Uitdaging Meer mens

Het klinkt paradoxaal: minder mensen voor meer mensheid. Wat wordt hiermee bedoeld? Als de bevolking daalt krijgt de mens meer ruimte en de mens heeft die ruimte nodig om zich te ontwikkelen en om tot volle ontplooiing te komen. Daarmee wordt niet enkel fysische ruimte bedoeld, maar ook bijvoorbeeld meer aandacht en middelen. Een belangrijk element in zijn ontwikkeling is ook een sterke band met de natuurlijke omgeving. Een menswaardige ethiek kan alleen maar tot stand komen in een herbergzame wereld, een wereld waar iedereen voldoende rust en ruimte kent om verdraagzaam te zijn.
LEES MEER...

Naast zorgzaam omgaan met grondstoffen en duurzame technologie moeten we ook het aantal verbruikers beperken. En ook niet vergeten dat we deze mooie planeet moeten delen met vele andere dier- en plantensoorten die de Aarde als thuis hebben.<br>(Pixabay/www.pexels.com)

Uitdaging Een duurzamere wereld

Verspilling en overconsumptie moeten zoveel mogelijk beperkt worden maar een degelijke levenskwaliteit in stand houden vraagt nu éénmaal een minimum aan grondstoffen. En hoe ‘groen’ technologie of uw consumptiepatroon ook is, het is nog altijd duurzamer om die technologie of consumptie niet nodig te hebben in de eerste plaats. Een zwaar geladen voertuig zal altijd meer verbruiken dan een licht geladen voertuig, hoe zuinig de motor ook is. Er zijn drie manieren om duurzamer te zijn: individuele consumptie beperken, duurzamere technologie gebruiken en het aantal consumenten verminderen. Het moet duidelijk zijn dat de drie factoren aangepakt moeten worden als we een duurzame en een menswaardige toekomst willen voor iedereen.
LEES MEER...

Linda Söndergaard - www.unsplash.com
“Overbevolking is in vele landen een bedreiging voor de menselijke gezondheid geworden en een zwaar obstakel om vrede op deze planeet te organiseren.”
– Albert Einstein (1879 - 1955)