Logo Minder Mensen MeerFAQDe krimp De oplossingen De gevolgenDe feiten
Naar boven
Uitdaging De gevolgen
Pixabay - www.pixabay.com

Overbevolking zorgt voor een minder duurzame wereld. Hoe meer consumenten er zijn hoe meer grondstoffen nodig zijn en afval verwerkt moet worden, hoe groen de gebruikte technologie en het consumptiepatroon ook is. Overbevolking zorgt ook voor een minder herbergzame leefomgeving. Niet enkel materiële schaarste heeft een negatieve invloed op onze levenskwaliteit maar ook immateriële factoren: ruimte, rust, natuur, vrede, rechten en vrijheid worden steeds zeldzamer en duurder in een drukke wereld.

Meer mensen wil zeggen meer landbouw, meer grondstoffen ontginning, meer industrie, meer infrastructuur en meer woonruimte. En wie betaald de factuur? De vele plant- en diersoorten waarmee we de aarde moeten delen.<br>(Pixabay.com)

Uitdaging Minder natuur en biodiversiteit

Hoe meer ruimte de mens inneemt hoe minder ruimte er overblijft voor de natuur. En dat heeft gevolgen: steeds meer dieren zijn met uitsterven bedreigt omdat hun leefomgeving steeds kleiner wordt. Als we een sterke en een zelfredzame natuur willen dan is er maar één oplossing: de natuur meer ruimte geven. En een sterke natuur overhouden is niet enkel onze morele verantwoordelijkheid maar het is ook noodzakelijk voor het overleven van de mensheid en voor het behouden van een hoge levenskwaliteit.
LEES MEER...
Steeds meer mensen voorzien van voedsel wil zeggen meer productieoppervlakte (en dus minder natuur) en/of meer intensieve landbouw (meer meststoffen, pesticiden, etc.). Aan de mensen vragen om minder vlees te eten helpt veel maar door de bevolkingsaangroei en welvaartstoename is er nood aan een meer structurele oplossing.<br>(Ⓒ Henri Bureau/Sygma/Corbis)

Uitdaging Onduurzame voedselvoorziening

Bio-eten is nu populair maar is niet haalbaar voor iedereen. Door de grootte van de bevolking hebben we industriële landbouw nodig. Deze landbouw is zeer energie intensief en gebruikt enorm veel chemicaliën om de productiviteit te maximaliseren. Minder voedselverspilling, een betere verdeling en minder vlees eten helpt maar de vraag naar voedsel zal alleen maar toenemen: in vergelijking met 2011, gaan we tegen 2050 70% meer voedsel moeten produceren. De vraag is niet of we voldoende eten kunnen produceren, maar hoeveel natuur we nog overhouden en of iedereen toegang zal hebben tot een gezond dieet.
LEES MEER...
Als er iets is dat technologie ons niet kan geven (integendeel) is het meer ruimte en rust. Zelfs als duurzaamheid geen probleem blijkt te zijn zitten we nog altijd met het probleem van (dalende) levenskwaliteit.<br>(Ⓒ Jason Hawkes)

Uitdaging Minder ruimte en rust

Met hoe meer mensen we de aarde moeten delen hoe minder we overhouden voor ons zelf: je moet de taart met steeds meer mensen delen. We moeten steeds kleiner gaan wonen en onze mobiliteit neemt af. We worden steeds meer overprikkeld en uitgeput en het risico op psychische problemen neemt toe. Een gezonde en een groene leefomgeving is steeds moeilijker te vinden (net zoals rust en stilte) en zal een luxe worden. En al die drukte heeft gevolgen: we worden minder verdraagzaam en we krijgen minder ruimte om tot rust te komen.
LEES MEER...
In een drukke wereld is er minder ruimte voor solidariteit omdat we altijd eerst onze eigen toekomst willen verzekeren. De middelen zullen ook minder gelijk verdeeld worden aangezien rijke mensen altijd in het voordeel zijn. Verdraagzaamheid, vriendelijkheid en gelijkheid vragen – letterlijk en figuurlijk – ruimte.<br>(Tuca Viera)

Uitdaging Minder vrijheid en democratie

Uw vrijheid wordt beperkt door de vrijheid van anderen dus hoe meer 'anderen' er zijn hoe minder vrijheid je hebt. Iedereen wil zo veel mogelijk genieten van maximale vrijheid en rechten maar een hogere bevolkingsdichtheid en toenemende maatschappelijke complexiteit hebben de neiging om dit eerder te beperken. Logisch: om steeds meer mensen met elkaar te doen samenleven moeten we meer wetten en regels in het leven roepen. Uw aandeel wordt steeds kleiner zodat je steeds minder betekenis hebt in de maatschappij (en niet enkel tijdens de verkiezingen). Als de mens de efficiëntie en de rationaliteit van een robot moet benaderen om zijn voetafdruk te minimaliseren, wat onderscheidt de mens dan nog van een machine?
LEES MEER...
Hoe zuinig we ook omspringen met grondstoffen en hoeveel we ook recycleren, we gaan steeds minder onder meer mensen moeten verdelen. Vele mensen mogen/kunnen zeker minder verbruiken maar de armsten onder ons gaan de prijs betalen.<br>(Ⓒ Garth Lentz)

Uitdaging Materiële schaarste

Zuinig omgaan met grondstoffen en recyclage is zeer belangrijk maar we kunnen nog steeds geen materie bijmaken en recyclage vraagt veel energie en heeft een beperkt rendement. We mogen de aarde niet te veel belasten anders zal ze ons niet meer kunnen voorzien met hernieuwbare grondstoffen. Niet hernieuwbare grondstoffen zijn in beperkte hoeveelheid aanwezig waardoor we de keuze hebben tussen een grote voorraad voor weinig mensen of een kleine voorraad voor vele mensen. En wie schaarste zegt, zegt ook conflict. Het zal vrede nog moeilijker maken en drukte is een bron voor veel frustratie en agressie. De enige mensen die schaarste graag hebben zijn beursspeculanten. Maar dan kan je u nog de vraag stellen of dat wel mensen zijn.
LEES MEER...
De rationaliteit die we kennen in de economie zal meer en meer toegepast moeten worden op de mens: zo veel mogelijk mensen voeden en bezighouden met zo weinig mogelijk middelen. Hoeveel ruimte zal er nog overblijven voor menselijkheid en natuurlijke schoonheid?<br>(Google Earth/NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO)

Uitdaging Meer complexiteit, grootschaligheid en groeizucht

Een groeiende en een grote bevolking heeft grote gevolgen op de werking van een maatschappij en op haar herbergzaamheid. Zo moet een grotere maatschappij steeds complexer worden om alles te doen draaien en hoe complexer iets is, hoe fragieler en onduurzamer het is. Hoe meer mensen beziggehouden moeten worden, hoe grootschaliger alles moet georganiseerd worden. Het 'Small is Beautiful' ideaal is gewoonweg onmogelijk in een overbevolkte wereld, of slechts mogelijk voor een kleine en een kapitaalkrachtige minderheid. En een groeiende bevolking is de brandstof van de groeizucht in onze economie: kiezen voor een kleiner gezin is dan ook de beste manier om een duurzamer economisch systeem af te dwingen.
LEES MEER...
Kaique Rocha - www.pexels.com
“Democratie kan overbevolking niet overleven. Menselijke waardigheid kan het niet overleven. Gemak en degelijkheid kunnen het niet overleven. Wanneer je meer en meer mensen op deze wereld zet, vermindert de levenskwaliteit niet alleen, uiteindelijk verdwijnt ze. Het doet er niet toe of iemand sterft. Hoe meer mensen er zijn, hoe minder het individu er toe doet.”
– Isaac Asimov (1920 - 1992)