Logo Minder Mensen MeerFAQDe krimp De oplossingen De gevolgenDe feiten
Naar boven
Uitdaging De feiten
Ⓒ Mark Gamba/Corbis - www.populationspeakout.org

In 1960 waren er 'slechts' 3 miljard mensen en in 2017 zaten we al aan 7,6 miljard. Elke dag komen er 220.000 mensen bij en tegen 2050 gaan we met 9 tot 11 miljard mensen zijn. Door de welvaartstransitie gaan er nog miljarden mensen meer verbruiken waardoor de totale voetafdruk van de mensheid alleen maar zal toenemen tijdens de komende decennia.

Een bevolkingspiramide toont de leeftijdsverdeling van een bevolking. Enkel een sterk groeiende bevolking heeft een piramidale vorm. Een gezonde en een stabiele bevolking heeft een vorm van een rechthoek omdat elke leeftijdscategorie even groot is. <br> (CIA World Factbook/www.indexmundi.com)

Uitdaging Demografie voor beginners

Twee parameters bepalen de verandering van de bevolkingsgrootte: geboortecijfer (hoeveel kinderen er bij komen per aantal mensen) en sterftecijfer (hoeveel mensen sterven per aantal mensen). Als het geboortecijfer groter is dan het sterftecijfer dan neemt de bevolking toe, als het sterftecijfer groter is dan neemt de bevolking af. Het geboortecijfer wordt bepaald door de fertiliteit (het gemiddeld aantal kinderen die een vrouw heeft) en de leeftijdsverdeling van de bevolking. In een jonge bevolking waar de meeste mensen in hun reproductieve jaren zitten (20-35 jaar) zal er een hogere geboortecijfer zijn dan in een oudere bevolking met dezelfde fertiliteit. Dit kan je gemakkelijk zien aan de hand van een bevolkingspiramide.
LEES MEER...
Op deze grafiek kan je de bevolkingsexplosie van de laatste eeuwen duidelijk zien. Door de snelle daling van het sterftecijfer en de hoge fertiliteit kon de bevolkingsgrootte exponentieel groeien.

Uitdaging De bevolkingsexplosie

Tot aan de industriële revolutie (18de eeuw) was de wereldbevolking beperkt tot onder de 1 miljard mensen, pas in 1804 is de grens van 1 miljard overschreden geweest. In 1960 zat de wereldbevolking al aan 3 miljard en in 2011 zaten we al aan 7 miljard mensen. In slechts 51 jaar is de wereldbevolking gestegen van 3 tot 7 miljard en in de laatste 12 jaar zijn er één miljard mensen bijgekomen. Hoe is de bevolking zo snel kunnen groeien na duizenden jaren relatieve stabiliteit? In de 18de eeuw is het sterftecijfer sterk beginnen dalen door onder andere betere voeding en verzorging. Omdat een daling van het geboortecijfer niet meteen volgde nam de bevolking sterk toe. Dit fenomeen noemen ze de demografische transitie.
LEES MEER...
Hoe verder je in de toekomst wil kijken hoe groter de foutmarge. Daarom variëren projecties voor het jaar 2100 tussen de 7 en 16 miljard mensen. Alles hangt af hoe de fertiliteit verder gaat evolueren. Een fertiliteitsdaling van 0,5 (onderste blauwe stippellijn) maakt al een groot verschil: 4 miljard mensen minder tegen 2100.

Uitdaging Projecties

In 2017 waren er 7,6 miljard mensen. Tegen 2050 variëren de schattingen tussen de 9 en 11 miljard en in het jaar 2100 kunnen we met meer dan 13 miljard mensen zijn. Alles hangt af hoe de fertiliteit zal evolueren: deze is al enige tijd aan het afnemen maar zal dat zo blijven? Tegen wanneer gaat de bevolking zich stabiliseren? En wanneer gaat ze beginnen dalen? De grootste stijging zal in Afrika plaatsvinden: van 1,2 miljard in 2016 naar 4,4 miljard tegen 2100. In België blijft de bevolking ook nog stijgen: van 11,35 miljoen in 2018 tot mogelijks 13,2 miljoen tegen 2100.
LEES MEER...
Steeds meer mensen vinden hun weg uit de armoede. Hun koopkracht neemt toe en dat vertaalt zich in meer consumptie en verbruik. Goed nieuws voor de armen maar geen goed nieuws voor de planeet.<br>(Pew Research Center/www.inequality.org)

Uitdaging De welvaartstransitie

Om het probleem van overbevolking volledig te begrijpen is het ook belangrijk om te weten dat de gemiddelde consumptie per individu de komende jaren zal blijven toenemen. Momenteel zijn er nog 3-4 miljard mensen die naar meer welvaart aan het zoeken zijn en waardoor ze steeds meer gaan verbruiken.  In vergelijking met 2014 zal er tegen 2040 30% meer energie nodig zijn. De bevolkingsaangroei gebeurt bijna uitsluitend in arme landen en al deze mensen hebben evenveel recht op welvaart dan de rijke landen. Kan de wereld al deze mensen nog voorzien van een menswaardig bestaan? Of zal schaarste ons dwingen om onze welvaart te beperken?
LEES MEER...
Hoeveel mensen de aarde kan voorzien hangt af van hoeveel iedereen verbruikt. We moeten kiezen tussen veel mensen die weinig moeten verbruiken of weinig mensen die meer mogen verbruiken. Welke keuze heeft uw voorkeur?

Uitdaging De draagkracht

Hoeveel mensen kan de aarde dragen? De aarde kan nog veel meer mensen aan, dat is geen probleem. Maar de vraag die we ons moeten stellen is hoeveel natuur we nog willen overhouden, welke levenskwaliteit we iedereen toewensen (ook dieren) en hoe lang we deze willen behouden. We verbruiken nu al meer dan wat de aarde kan voorzien op een duurzame manier. Als we alle grondstoffen gelijk willen verdelen onder de huidige bevolking dan gaan we in België ongeveer 75% minder moeten verbruiken. Als we iedereen een welvarend leven toewensen zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden dan is een wereldbevolking van rond de 2 miljard aangewezen.
LEES MEER...
Ⓒ Google Earth/2014 Digital Globe - www.populationspeakout.org
“Men zou denken dat het noodzakelijker is om het bevolkingsaantal te limiteren dan het limiteren van bezit van eigendom. Het negeren van dit onderwerp, wat gewoonte is in de bestaande staten, is dé reden tot armoede, en armoede is de sleutel tot revolutie en criminaliteit.”
– Aristoteles (384 - 322 v.Ch.)