Logo Minder Mensen OVER ONSMEER INFO DE OPLOSSING DE KEUZEDE UITDAGING
Naar bovenPDF
Overbevolking Rechtvaardigheid

De uitdaging

Uitdaging

Hoe kunnen we iedereen op een duurzame manier een goede levenskwaliteit geven?

Enerzijds hebben we de milieuproblemen die onze wereld dreigen onleefbaar te maken en anderzijds hebben we de maatschappelijke problemen die een menswaardige en een rechtvaardige maatschappij onmogelijk maken.

De huidige milieuproblemen zijn een gevolg van een te grote impact van de mensheid op zijn leefmilieu. De meest eenvoudige en menswaardige oplossing is om te streven naar een duurzame bevolkingsgrootte.

Vele sociale problemen zoals oorlog, vrijheidsbeperking, overregulering, verstedelijking en globalisering zijn ofwel een gevolg van te veel mensen, ofwel eenvoudiger op te lossen en minder hinderlijk naarmate de bevolking kleiner is.

Lees meer

De keuze

De Keuze

Willen we meer mensen met elk minder of willen we minder mensen met elk meer?

Als we met zijn allen minder consumeren kunnen we met 9 miljard mensen duurzaam overleven op deze planeet maar dan gaan we allemaal heel sober moeten leven. En hoeveel plaats houden we nog over voor de natuur?

Of kan technologie onze wereld duurzaam maken en aan iedereen een goede levenskwaliteit garanderen? Techniek kan ons wel helpen maar het heeft ook een prijskaartje.

We kunnen onze bevolking verminderen tot een duurzame grootte zodat er genoeg ruimte is voor iedereen (ook voor de natuur). Een hogere levenskwaliteit voor iedereen krijgen we er gratis bij!

Lees meer

De oplossing

De oplossing

Willen we liever onze welvaart en vrijheid opgeven dan onze kinderwens aan te passen?

De oplossing is duidelijk - kleinere gezinnen - maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig. Voor diegenen die overtuigd zijn: hou uw (toekomstig) gezin zo klein mogelijk en overtuig anderen om hetzelfde te doen!

Nog niet overtuigd? Informeer u over de noodzaak en voordelen van een kleinere bevolking, over de gevolgen van een (te) grote bevolking en over de verantwoordelijkheden verbonden aan de kinderwens.

Meer vrouwenrechten, minder sociale en culturele druk om kinderen te hebben en betere toegang tot gezondheidszorg en anticonceptiemiddelen helpen mensen om voor kleinere gezinnen te kiezen.

Lees meer

Meer info

Meer info

Vragen & misverstanden

Is overconsumptie niet het probleem? Zal technologie ons redden? Moeten we niet blijven groeien om onze pensioenen betaalbaar te houden? Omdat het onderwerp zo onbekend is stellen mensen zich vragen of hebben ze er een ongefundeerde mening over.

Lees meer

Cijfers & feiten

De feiten zijn hard en daarom toont men ze liever niet maar het is belangrijk om de feiten niet uit het oog te verliezen want - in tegenstelling tot de meeste politici - vertellen ze de waarheid. De belangrijkste cijfers en feiten op een rijtje.

Lees meer

Oorzaken & gevolgen

Overbevolking aanpakken zal zeker niet alles oplossen maar de gevolgen er van zijn niet te onderschatten. Sommige gevolgen voelen we elke dag zonder er bij stil te staan en andere gevolgen zullen we pas merken wanneer het te laat is. En waarom toch zo veel mensen?

Lees meer

Meer informatie

We staan er niet alleen voor. Vele organisaties, wetenschappers en filantropen zijn overtuigd dat een wereld met minder mensen voor iedereen beter is. Ontdek ze hier, samen met andere bronnen van informatie zoals boeken en artikels.

Lees meer

Over ons

Over ons

MinderMensen.be wil een duurzame en een menswaardige toekomst voor iedereen door de bevolkingsgrootte in evenwicht te brengen met haar omgeving. Minder mensen voor meer mens en natuur!

We voeren campagne in België om het thema van overbevolking op de politieke en sociale agenda te plaatsen. Door bewustmaking hopen we voldoende draagvlak te creëren om verandering mogelijk te maken. Wil je ons hiermee helpen? Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten met onderstaand contactformulier of via info@mindermensen.be.

Lees hier een korte samenvatting van onze boodschap.

Op deze website kan je u informeren over het thema en je kan ons ook volgen op Facebook. Door het kritisch toelichten van het dagelijkse nieuws probeert deze Facebook groep het verband te leggen tussen vele problemen in onze wereld en overbevolking.

Facebook

Contactformulier